E Shtunë

Për momentin nuk ka ndonje emision të drejtë për drejtë

Telefon numri për të marrë pjesë në emisionet tona është : 0041 44 586 99 03