E Mërkurë

20.00 – 22.00 – Emisioni Garo edhe ti (Moderator Agim Naipi  )

Telefon numri për të marrë pjesë në emisionet tona është : 0041 44 586 99 03