A lejohet të hahet mishi i therur pa përmendjen e Allahut…?

Pyetje:Eselamu alejkum! Desha ta sqaroj një pyetje, nga ju redaksi e nderuar e kësaj faqeje, që mua po më preokupon së tepërmi qe shumë kohë. Gjithashtu, desha edhe ta vërtetoj atë që po më mundon. A lejohet të hahet mishi i therur nga personi i cili është pabesimtar, por që e pret me emrin e vetëm të All-llahut ose duke thënë Bismil-lah. Dhe, a bën të hahet mishi kur nuk dihet apo nuk je e sigurt se a është përmendur emri i Allahut në therjen e tij? Nëse nuk lejohet, a arsyetohet ai person që e ha mishin vetëm sa për ta shuajtur urinë megjithë pikat që i ceka më lart?Ma bëni hallall! Përgjigje:We alejkumus selam!Siç dihet, sipas parimeve të Sheriatit, prerja e kafshës në emër të Allahut është kusht i lejimit të konsumimit të mishit të saj. Ky parim, në shikim të parë të bën të kuptosh se kasapi duhet të jetë mysliman në mënyrë që mishi i kafshës së prerë […]Pse është i ndaluar mishi i derrit?

Pyetje: Nëse mundeni me ma shpjegu se për çfarë arsye mishin e derrit e kena të ndaluar ta hamë? Ju kisha lut sa më gjerësisht se sot një kolege në punë më pyeti se pse është e ndaluar?! Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, ndërsa paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin… Së pari: […]