A lejohet përdorimi i dhjamit të derrit për shërim?

Pyetje: A lejohet përdorimi i dhjamit të derrit për qëllim shërimi, më konkretisht: probleme me çarje të zorrës së trashë dhe hemorroideve? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, ndërsa paqja dhe mëshira qoftë mbi Muhamedin, familjen dhe ndjekësit e tij… Përdorimi i dhjamit, eshtrave apo i lëkurës së derrit për qëllime tjera përveç ushqimit, lejohet […]
A është haram me vendosë gur në dhëmbë?

Pyetje: A është haram me vendosë gur në dhëmbë? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon Allahut… Me siguri keni për qëllim vendosjen gurëve të çmuar, gurëve me ngjyrë apo kristaleve të ndryshëm në dhëmbë me qëllim zbukurimi. Zbukurimi në përgjithësi është dy lloj: 1. Për të larguar ndonjë shëmti me të cilën njeriu ka lindur ose është […]Operacioni plastik a është gjynah?

Pyetje: esselamu alejkum hoxhë? Operacioni plastik a është gjynah? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Lidhur me këtë temë janë bërë shumë pyetje dhe për të marrë një përgjigje sa më të saktë për qëndrimin fetar, e kam parë të udhës t’ju sjell pjesërisht punimin e hoxhës Alaudin Abazi që e ka botuar në revistën […]A lejohet dhurimi i organeve pas vdekjes?

Pyetja: Dua të di se çfarë thotë feja Islame për dhurimin e organeve pas vdekjes? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Kjo temë ishte një ndër temat që Asambleja e Jurisprudencës Islame (Mexhma al Fikh al Islami) e mori për sipër ta studiojë dhe shpalli fetvanë në vazhdim: 1. Lejohet transplantimi i organit nga një […]