A lejohet të shkojë femra në xhihad?

Pyetje: Do të doja të dija nëse lejohet të shkojë femra në luftë në rrugën e Allahut? Përgjigje: Xhihadi – me kuptimin e luftës fizike me trup – nuk është detyrë për gruan. Nëna Ajshe, radijallahu anha, përcjellë se e ka pyetur të Dërguarin: O Resulullah, femrat a kanë detyrë ndonjë xhihad? “Kanë një xhihad që […]