A ka bërë Ademi, alejhi selam, shirk?

Pyetje: Lexova nje artikull se Abdul Wehabi në librin e tij për Teuhidin, kaptina 50 (sipas botimit anglisht) e akuzon Ademin alejhis selam për shirk për disa arsye qe nuk ka nevojë t’i cekim! Ç’mendoni për këtë çështje, se ju me siguri e keni lexuar librin në fjalë? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Muhamed ibën […]Pejgamberi a ka qenë i martuar me Marijën?

Pyetje: A ka qenë Profeti i martuar me Maria Al Qibtiiyah? Apo ka qenë robëreshë e tij?  Përgjigje:  Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Marija el-Kibtijeh, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, ishte një grua robëreshë që sundimtari i Egjiptit, Mukaukisi, ia dhuroi Muhamedit, alejhi salatu ue selam. Ajo erdhi si e krishterë, por pastaj e pranoi […]Cili është emri i plotë i Pejgamberit tonë?

  Pyetje: Kam dëgjuar se emri i plotë i Pejgamberit është Muhamed Abdullah, Abdul Mutalib, Abdul menaf, Mukelab Mukab, Murre,  Luej, Fehrr, Kusai, Hashim, Galib. A është e vërtetë kjo? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Emri i tij i plotë është Muhamed, ndërsa emrat tjerë që i keni përmendur duhet të jenë janë paraardhësit […]