A lejohet urimi i vitit të ri hixhri?

Pyetje: A lejohet urimi i vitit të ri hixhri? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve ndërsa lavdërimi dhe paqja qoftë mbi vulën e lajmëtarëve dhe të pejgambereve. Urimi bëhet në disa situata: 1. Ose për atë që e gëzojnë myslimanin nga gjërat e lejuara që i ndodhin, sikurse shtimi i një mirësie, largimi i […]Në cilat raste i ngremë duart në dua?

Pyetja: Në cilat raste është synet (apo e lejuar) ngritja e duarve për bërjen e duasë dhe kur nuk duhet praktikuar kjo gjë? Allahu ua shpërbleftë! Përgjigje: Në thelb ngritja e duarve për të bërë çfarëdo lutje (dua) është e pëlqyer, sepse Pejgamberi paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë:“Allahu turpërohet nëse robi […]A bën me festu ditëlindjen pa muzikë?

Pyetje: A bën me ja festu fëmijës ditlindjen pa muzikë familjarisht? Unë nuk kam shumë qejf me e bë këtë festim por fëmijët kanë shumë merak sepse të gjithë e festojnë, unë mundohem t’ia sqaroj por s’kuptojnë ende?! Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Së pari: Festimi i ndonjë dite të caktuar brenda vitit, festim […]