Sa më takon trashëgimi nga pasuria e burrit?

Pyetje: Im shoq ka ndërruar jetë në aksident. Dua të di a quhet pasuri dëmshpërblimi që merret për aksidentin? Im shoq ka lënë si trashëgimtar mua dhe dy motra qe janë të martuara, si ndahet pasuria ndërmjet nesh? Pjesë në pasuri janë edhe të mira tjera materiale, të tundshme apo të patundshme. Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon […]