A lejohet të shkojmë në varrim të jobesimtarit?

Pyetje: Unë kam kolegë jomuslimanë, nëse ndonjëri vdesë, a është e lejuar me shkuar ne si musliman në varrim të jobesimtarit? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut të Madhërishëm, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, familjen e tij dhe të gjithë ndjekësit e tij. Përcjellja e kufomës së jomuslimanit për në varreza nuk […]Ku varroset shtatzëna jomuslimane?

Pyetje: Nëse një musliman është i martuar me një femër jo muslimane dhe ajo vdes duke qenë shtatzënë, në cilat varreza do të varroset ajo? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, ndërsa paqja dhe mëshira qoftë mbi Muhamedin, familjen dhe ndjekësit e tij… Ajo duhet të varroset në varrezat e jomuslimanëve, sepse dispozitat e islamit […]A ka hatme dhe jasina për të vdekurit?

Pyetje: Hatmet dhe jasinat a mund tu këndohen të vdekurve apo vetëm të gjallëve. Zoti ju shperbleftë! Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, paqja dhe lavdërimi qofshin mbi Muhamedin… Leximi i një pjese të Kuranit apo i tërë Kuranit dhe dhurimi  sevapeve të fituara dikujt tjetër qoftë i gjallë apo i vdekur është veprim që […]Gjithmonë më rri mendja se do të vdes!

Pyetje: Qe tre vite vuaj nga veset, jetoj me trishtim, i frikohem vdekjes gjithmonë më rri mendja aty se si do të vdes. Çka duhet të bëj që ta largoj pak? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Për atë pse vazhdimisht e kujtoni vdekjen nuk ka asgjë të keqe, sepse Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, ka […]