Ç’është dispozita e bedelit për haxh apo umre?

Pyetje: Ç’është dispozita e bedelit për haxh apo umre? Përgjigje: Të autorizuarit e dikujt që të kryejë Haxh për dikë nuk shpëton nga këto dy gjendje: Një: Autorizimi të jetë për haxh të obliguar (farz). Dy: Autorizimi të jetë për haxh vullnetar. Nëse bëhet fjalë për farz, atëherë nuk lejohet që të autorizojë dikë që […]