Nuk e di lutjen e Kunutit

Selam alejkum. A më pranohet namazi i vitrit ngase nuk po e di duanë e kunutit, e cila këndohet në rekatin e tretë. Përgjigjja:  Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin […]
Nëse teshtitë gjatë namazit, a duhet ta ndërpres duan e të them Elhamdulilah, apo si?

Pyetje: Nëse nëse teshtitë gjatë namazit,, a duhet ta ndërpres duan e të them Elhamdulilah, apo si? Përgjigje: Natyrisht se kur muslimani teshtitë duhet të thotë Elhamdulilah, ndërsa ai që e dëgjon i thotë Jerhamukellah! I pari ia kthen përsëri “Jehdikumullahu ve juslihu balekum!” Kështu veprohet në gjendje normale. Por sa i përket gjendjes kur […]Si duhet të falet gruaja shtatzënë?

Pyetje: Selamun alejkum!E kam një pyetje për kunatën time. Ajo është shtatzënë, në muajin e pestë më duket. Më pyeti se a bën t’i fali vetëm farzet pasi nuk po mundet të bjerë në sexhde dhe se e ka vështirë të ngrihet prapë. Namazi i jacisë është në ora 12 këtu në Gjermani. Si duhet të falet ajo apo ndoshta nuk duhet të falet fare. Ajo më tha se nëse nuk ka asnjë mundësi tjetër nuk do ta lejë namazin se e falë atë me gjithë shpirt. Përgjigje: We alejkum selam! Gruaja shtatzënë mund të falet në karrige ulur duke u përulur vetëm pak nga pozita e uljes për në ruku si dhe pak më tepër për në sexhde. Po ashtu mund t’i falë vetëm farzet […]

A bën të falet Vitri para imsakut 30 min.?

Pyetje: A bën të falet salati vitri para se të hyjë imsaku 30 minuta? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Koha e namazit të vitrit fillon pas faljes së namazit të jacisë deri në agimin e vërtetë. Argument për këtë është fjala e Muhamedit alejhi salatu ue selam ku thotë: ”Faleni vitrin para zbardhjes së […]A thirret ezani pa abdest?

Pyetje: A thirret ezani pa abdest? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Ka mundësi që njeriu të thërrasë ezanin pa abdes, por më mirë është ta thërrasë atë duke qenë me abdes. Por, nëse e thërret ezanin dhe ikametin pa abdes ajo është në rregull. Mirëpo, ndoshta ai humbë vlerën e tekbirit fillestar me imamin […]Çka duhet të them pas farzit?

Pyetje: Çka duhet të them pas farzit? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut… Pas farzit, Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem, bënte shumë dhikër dhe disa lutje, por më të njohura dhe më të përhapurat janë këto që do t’i sjell më poshtë. Ti duhet t’i lexosh vetëm ato arabisht, ndërsa përkthimin ta solla që ta […]