A ka qarë meleku i vdekjes?

Pyetje: Kam lexuar një hadith se Allahu e ka pyetur Melekun e Vdekjes: A ke qarë ndonjëherë?! Si është ky hadith dhe a është i vërtetë? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, ndërsa paqja dhe mëshira qoftë mbi Muhamedin, familjen dhe ndjekësit e tij… Ai tregim është ky: Allahu i Lartësuar e pyeti Melekul Meutin […]Cila sure pengon dënimin në varr?

Pyetje: A është e vërtetë se sureja Mulk të mbron nga dënimi në varr? Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, ndërsa paqja dhe mëshira qoftë mbi Muhamedin, familjen dhe ndjekësit e tij… Suren të cilën Allahu e bëri shkak që të ndalojë dënimin në varr të personit që e ka lexuar atë sure çdo natë […]