Ka njerëz që nuk e pranojnë Sunnetin?

Pyetje: Ka disa nga njerëzit të cilët e quajnë veten muslimanë, thonë besojmë në Kur’an, por sunetin e anulojmë totalisht, me arsye kinse hadithet kanë të meta, dhe nuk mund të bazohemi në to, kështu që e interpretojnë Kur’anin qysh të kanë qejf vet, madje me plot siguri thonë se Allahu nuk i përmendë pesë […]Kush është “hazreti Mevlana”?

Pyetje: Selam alejkum! Kam një shoqe turke, elhamdulilah ajo fal namaz dhe agjëron, mirëpo përmend njëfarë Hazreti Mevlana, thotë se ka qenë njeri i mirë dhe i pëlqen poezitë e tija. Kam lexuar për të dhe kam parë se ai ka qenë i devijuar. E kam keshilluar shoqen që të largohet prej mësimeve të tij, […]A lejohet të mësoj te shkolla e Sulejmanxhive?

Pyetje: Hoxhë, unë jam duke mësuar në Turqi tek rruga e Sylejmanit, dikush thotë që është keq dikush thotë që mirë?! Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, ndërsa paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë mbi Muhamedin… Gatishmëria për të shkuar në vend të huaj me qëllimi mësimi dhe studimi është gjë e lëvduar padyshim, sepse […]