PËRDORJA E PARFUMIT

Jam grua e sapo martuar dhe kam dëshirë të përdor parfum gjatë ditëve të Ramazanit, a më lejohet kjo gjë apo e prish agjërimin? Përgjigja: ? Përdorja e parfumit si në Ramazan ashtu edhe jasht tij i lejohet femrës me kusht që ajo ta përdor vetëm para bashkëshortit të saj dhe anëtarëve tjerë të familjes […]

ARDHJA E MENSTRUACIONEVE PAK PARA PERËNDIMIT TË DIELLIT (IFTARIT)

Pyetja: Një grua ka agjëruar tërë ditën dhe në mbrëmje paka para perëndimit të diellit (iftarit) i kanë ardhur menstruacionet. A obligohet ajo që ta kompensoj atë ditë apo i pranohet agjërimi i tillë? Përgjigja: ? Nëse femrës së tillë i janë paraqitur menstruacionet para perëndimit të diellit atëherë ajo obligohet me kompensim të asaj […]NËSE NDIEN DHIMBJET E MANSTRUACIONEVE POR NUK I VIJNË ATO VEÇSE PAS PERÇNDIMIT TË DIELLIT, A I PRANOHET AGJËRIMI

Pyetja: Nëse një grua ndien paraqitjen e gjakut apo ndien dhimbjet e menstruaconeve por akoma nuk i vjen gjakderdhja derisa të ketë perënduar diell. Gruaja në rastin e tillë a obligohet me kompensim të agjërimit? Përgjigja: ? Nëse gruaja e tillë ndien dhimbjet e manstruacioneve duke qenë agjërueshëm dhe fillon të kuptoj, sipas traditës së […]VAJZA QË MBUSH DYMBËDHJETË OSE TREMBËDHJETË VITE A DUHET TË AGJËROJË?

Pyetja: Një vajzë ka mbushur dymbëdhjetë apo trembëdhjetë vjet dhe nuk e ka agjëruar Ramazanin. A obligohet me diçka ajo ose familja e saj. A duhet të agjërojë në këtë moshë dhe nëse nuk agjëron çfarë dispozitash pasojnë për të? Përgjigja: Femra obligohet me kryerjen e adhurimeve kur ajo plotëson disa kushte paraprake; të jetë […]
MOS AGJERIMI PËR SHKAK TË SHTATZANISË

Pyetja: Unë kam qenë shtatëzënë në Ramazan dhe jam frikësuar për fëmijën tim prandaj kam ngrënë ditët e Ramazanit e pastaj kam kompensuar atë pas Ramazanit gjithashtu edhe kam dhënë sadaka për çdo ditë. Kjo formë e veprimit tim a ka qenë e saktë apo ka vërejtje në të? Përgjigja: ? Falënderimi i takon Allahut […]A është gjynah që s’e agjëroj Ramazanin pasi punoj 12 orë në ditë?

Pyetje: Unë jam murator, po gjatë muajit të Ramazanit punoj prej orës 7 në mëngjes  deri në orën 7 në mbrëmje. Kam dëshirë që ta agjëroj Ramazanin, por nuk  mundem. A është gjynah? Përgjigje: Pa dyshim se agjërimi është obligim për muslimanin e rritur, të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht, dhe nuk lejohet që të mos agjërojë, përveç i sëmuri dhe ai që është në udhëtim. Njeriu që punon punë të rëndë, lirohet nga agjërimi vetëm kur sëmuret në punë dhe e […]Si falet dhe si agjëron udhëtari?

Pyetje: Kur dhe si është namazi[1] dhe agjërimi i udhëtarit? Përgjigje: Namazi i udhëtarit është nga dy rekate prej momentit kur del prej vendit të vet e deri sa të kthehet. Ajsheja, radijallahu anha, ka thënë: “Fillimisht kur u obligua namazi, ishte nga dy rekate. Mbeti ashtu për namazin e udhëtarit, ndërsa u plotësua për […]