Amir B. Ahmeti

Amir Ahmeti është i lindur me 14 .03. 1974 në Prishtinë, ku edhe kreu shkollën fillore dhe të mesmen Alaudin më 1992. Studimet universitare i vazhdoi në Jordani, respektivisht në Fakultetin e Sheriatit, në Universitetin e Jordanit, në Amman, nga ku edhe u diplomua në vitin 2000 në drejtimin e Jurisprudencës islame. Pas kthimit nga […]Dr . Gëzim Kelmendi

Dr.Gëzim Kelmendi ka lindur me 8 Nëntor të vitit 1979, në qytetin e Pejës. Dr.Gëzim Kelmendi rrjedh nga një familje intelektuale. Babai, nëna dhe halla e tij që të tre veteran të arsimit në qytetin e Pejës, rritën, edukuan dhe e shkolluan Gëzimin. Dr.Gëzim Kelmendi është i martuar dhe ka dy vajza e një djalë. Dr.Gëzim Kelmendi, shkollën fillore […]