Dr . Gëzim Kelmendi

Dr.Gëzim Kelmendi ka lindur me 8 Nëntor të vitit 1979, në qytetin e Pejës. Dr.Gëzim Kelmendi rrjedh nga një familje intelektuale. Babai, nëna dhe halla e tij që të tre veteran të arsimit në qytetin e Pejës, rritën, edukuan dhe e shkolluan Gëzimin. Dr.Gëzim Kelmendi është i martuar dhe ka dy vajza e një djalë. Dr.Gëzim Kelmendi, shkollën fillore […]Dr. Kosovare Kelmendi

1. Ka lindur në Prishtinë, Kosovë 1989 (24 Age),2. Jeton në London, United Kingdom (Gusht 2007),3. Është vajza e Ibrahim Kelmendit dhe Drita Kelmendit,4. Është myslimane-sunni (praktikuese e rregulltë e këti religjioni). Edukimi: 1995-2003 Dardania Elementary School – Pristina, KS. 2003-2007 Secondary Medical School “Ali Sokoli” – Pristina, KS. 01 Tetor 2007 – Korrik 2012 […]