DISA MIRËSI TË ABDESIT

Muhamedi, alejhi selam, ka thënë: “Kur muslimani apo besimtari merr abdes, kur e lan fytyrën e tij, dalin prej saj bashkë me ujin, apo me pikën e fundit të ujit, të gjitha mëkatet që ka bërë me shikimin e syve të tij, apo e ngjashme me këtë. Kur i lan duart e tij, dalin prej […]ZBUKURIMI I LEJUAR DHE AI I NDALUAR

Zbukurimi në kufijtë e të lejuarës është çështje e kërkuar për arsye se Allahu është i bukur dhe e do bukurinë. Zbukurimi bëhet në përmisimin e trupit me marrjen e asaj që duhet të merret dhe me lënien e asaj që duhet të lihet.  Ajo çka duhet të merret nga trupi e qartësoi i Dërguari […]DISA ÇËSHTJE LIDHUR ME MES’HUN

Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar. Paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi Pejgamberin Muhamed, sal Allahu alejhi ue selem, mbi familjen, shokët dhe gjithë pasuesit e tij. Nisur nga rëndësia e madhe që ka njohja e rregullave të mesteve dhe nga shkaku i ndodhjes së shumë veprimeve jo të sakta në lidhje me to, […]