DERISA NUK FALESH …!!

1- Derisa nuk falesh, Allahu largon nga ti begatinë në jetën tënde. 2- Derisa nuk falesh, Allahu do të jap nje errësirë në fytyrën tënde. 3- Derisa nuk falesh, Allahu nuk do të shpërblejë për punët e mira që bën ti. 4- Derisa nuk falesh, Allahu nuk i ngritë lartë lutjet e tua. 5- Derisa […]SI TË PËRMALLOHEMI PËR NAMAZ?!

Para se ta falish namazin, a ke menduar ndonjë ditë dhe ti je duke e dëgjuar ezanin, se i Gjithëfuqishmi i qiejve dhe I tokës të thërret për ta takuar Atë në namaz. A ke menduar ndonjë ditë dhe ti je duke marrë abdes, se ti je duke u përgatitur për ta takuar Mbretin e […]O TI QË FALË SABAHUN!

O ti që falë sabahun! Falësit e namazit të sabahut janë kategori e suksesshme, fytyrat e tyre janë të ndritura, kohët e tyre janë të bereqetshme. Nëse je prej tyre falënderoje Allahun për këtë mirësi, e nëse nuk je prej tyre, të gjitha lutjet e mia janë që të trasosh rrugën e tyre që falin […]NAMAZI I NATËS

Shkaqet që ndihmojn? për faljen namazit t natës. 1-Sinqeriteti në qëllimin e faljes së namazit, se bëhet vetëm për Allahun. 2- Ta ndiejë qëllimin e namazit të natës dhe së vërtetë Allahu e thërret për namaz. 3- Njohja e mirësive të namazit të natës. 4-Leximi rreth praktikimit të namazit të natës tek të parët tanë […]THUAJ NË SEXHDE

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, pranoje prej nesh, se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe di!” (Bekare, 127) Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhurove mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh.” (Ali Imran, 8) Thuaj në sexhde: “Zoti im, më fal […]