BABAI IM, PSE NUK E FAL NAMAZIN E SABAHUT?!

Një ditë nga ditët mësuesi gjatë orës së mësimit filloi të flet për namazin, e në veçanti për vlerën dhe rëndësinë e namazit të sabahut. Fjalimi i mësuesit ishte shumë prekës dhe ishte një mesazh i rëndësishëm për çunat që i mësonte të klasës së tretë të shkollës fillore. Në mesin e atyre çunave gjendej […]RREGULLA ME RËNDËSI LIDHUR ME SAFET

Radhitja e safeve Pyetje: ?farë rëndësie ka radhitja e safeve për namaz? Përgjigje: Radhitja e safeve dhe drejtimi i tyre gjithashtu kanë rëndësi të madhe në faljen e namazit. Këtë e hasim në thëniet dhe veprën e të Dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Imamët nëpër xhami e kanë obligim […]A KUJDESESH PËR NAMAZIN?

Namazi është shtylla më madhore e islamit pas dy dëshmive. Namazi është urdhër i Allahut dhe prej çështjeve më të rëndësishme në fe. Namazi është pasqyra e punës së muslimanit. Namazi është peshore e respektimit të fesë në zemrën e besimtarit. Namazi është rruga e besimtarëve dhe moto e të shpëtuarve. Namazi është afrim tek […]RËNDËSIA E NAMAZIT

Falënderimi i takon vetëm Allahut, i Cili e bëri namazin shtyllë të fesë dhe tha: “Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz! Kjo është njëmend e vështirë, përveçse për të devotshmit, që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se do të kthehen tek Ai“. Bekare 45-46. Dëshmoj se […]NAMAZI NDALON NGA SHTHURJA DHE E SHËMTUARA

Pas njësimit të Allahut, namazi është shtylla e dytë e Islamit, megjithatë nuk shohim se asaj i kushtohet rëndësia dhe kujdesi i duhur në davet. Kjo, sepse ai është një adhurim që njerëzit e kanë zakon ta kryejnë dhe se është nga çështjet e njohura të Fesë. Atë gjithsesi e di çdo musliman, prandaj disa […]
NDËSHKIMI I ATIJ QË E BRAKTIS NAMAZIN

Atë që e braktis namazin, Allahu e ndëshkon me pesëmbëdhjetë ndëshkime, gjashtë nga to në dynja, dhe tri në prag të vdekjes, dhe tri në varr, dhe tri pasi të del nga varri! – Gjashtë në dynja janë: 1. Allahu e largon bereqetin nga jeta e tij. 2. Allahu ia largon pamjen e njerëzve të […]NAMAZI, POROSIA E ALLAHUT PËR PEJGAMEBRËT

– Allahu e porositi Isën, alejhi selam, me namaz, edhe atë qysh duke qenë në djep! Paramendoni një fëmijë në djep i cili flet dhe thotë: “Ai më ka porositur që të falem”. Merjem 31. Porosia e Allahut për Isën, alejhi selam, ishte falja e namazit! – Kur Shuajbi, alejhi selam, e ndaloi popullin e […]POROSI SE SI TA RINGJALLIM NAMAZIN!!

Zëvendësoji suret e shkurtra, të cilat i lexon për çdo herë, me ato të gjatat! Ndjeje në vete se e tërë dynjaja s’ka vlerë karshi një sexhde që i bëhet Allahut të Madhëruar! Kur je në sexhde, rikujtoje se je më së afërmi me Zotin tënd.. zgjate sexhden.. dhe lutu në të gjatë me shpresë […]