BËHU MIK I TILLË PËR TJETRIN

Ndoshta nuk jam më i miri; ndoshta nuk jam më i mrekullueshmi; ndoshta nuk jam më i mençuri; ndoshta nuk jam më i pafajshmi; mirëpo kur vjen te unë një i pikëlluar.. e dëgjoj. kur shoku im më thërret për një nevojë.. i ndihmoj. derisa edhe nëse korri therë.. për lulen do të mbetem e […]
KU ËSHTË FUQIA!!

Fuqia nuk është; në rritjen e zërit, në nënçmimin e tjetrit para njerëzve, në zënka dhe në qortimet e shpeshta, dhe në shfaqjen e kryelartësisë para tjetrit ngase ti e konsideron atë më të ulët se vetja! Po fuqia është; në mundësinë e të diskutuarit me qetësi, në respektimin e ndjenjave e të tjerëve, në […]