Zemra e pastër dhe puna e mirë

Në ditët tona shumë njerëz thonë: “Zemra ime është e pastër, sepse unë i dua shumë njerëzit dhe gjithmonë i ndihmoj ata, jam human dhe nuk i bëj keq askujt”. Por a është kjo zemra e pastër për të cilën Allahu i Lartësuar flet në Kur’an?Të kesh zemër të pastër do të thotë t’i jetosh […]MOS U DËSHPËRO NGA SJELLJET E NJERËZVE

U ankua një person tek dijetari dhe i tha: Dijetar i nderuar! Pse nga ata që ju kam bërë mirë nuk gjej përveç tradhtisë dhe mashtrimit!? Dijetari heshti! Pyetësi:  Pse nga ata që i doja dhe isha i sinqertë me ta nuk gjej përveç ftohtësisë!? Dijetari heshti! Pyetësi: Pse njerëzit nuk kanë mendim të mirë […]ME DASHURI EDUKOJMË BREZAT TANË

Allahu, azze ue xhel, e bëri fëmijën kënaqësi për sytë e prindit, dashuri të zemrës së tij, gëzim të shpirtit të tij dhe e konsideroi të natyrshme dashurinë që e ndjen prindi kundrejt fëmijës së tij. Bile në Kuran, Allahu, azze ue xhel, i lavdëroi miqtë e Tij, se ata që i luten dhe i […]HARAME QË PRISHIN VËLLAZËRINË

Allahu, azze ue xhel, e dërgoi Muhamedin, sal-lallahu alejhi ue selem, mëshirë për të gjithë, për njerëzit dhe xhinët. U dërgua t’i bashkojë zemrat e besimtarëve në besim, t’i pastrojë shpirtrat e tyre prej armiqësisë, të largojë prej zemrave të tyre çdo gjë e cila i çon në urrejtje, dhe që ata të bëhen vëllezër që duhen për […]


MOS E HUMBNI SHPRESËN NË MËSHIRËN E ALLAHUT

E kaluara për disa të rinj bëhet pengesë mes tyre, pendimit dhe të përqendruarit në fe. Kur atyre ju shkon ndërmend pendimi, shumë shpejt ju sillen nëpër mendtë ato pamje të dhimbshme nga jeta e tyre dhe guximi për të bërë mëkate dhe largimi prej adhurimeve. Kjo ju bëhet pengesë në rrugë. Ne s’kemi nevojë […]
Çka lejohet të shihet nga femra muslimane para martesës? A lejohet ta heqë shaminë që t’ia tregojë flokët atij që e kërkon dorën e saj?

Kur një musliman shpreh interesimin serioz për t’u martuar me një muslimane dhe do që ta kërkojë për nuse, atëherë ai e bën këtë në mënyrë legjitime, të përcaktuar me Kur’anin famëlartë dhe Sunnetin pejgamberik. Pas marrjes së informatave të nevojshme rreth vajzës, ai duhet ta shohë atë femër apo ta dërgojë ndonjërën nga gratë […]