KU ËSHTË FUQIA!!

Fuqia nuk është; në rritjen e zërit, në nënçmimin e tjetrit para njerëzve, në zënka dhe në qortimet e shpeshta, dhe në shfaqjen e kryelartësisë para tjetrit ngase ti e konsideron atë më të ulët se vetja! Po fuqia është; në mundësinë e të diskutuarit me qetësi, në respektimin e ndjenjave e të tjerëve, në […]









RRËFIMI I MBRETIT ME ZDRUKTHËTARIN

Mbreti vendosi që zdrukthëtarin duhet dënuar me vdekje. Kur i shkoi më vonë lajmi zdrukthëtarit nga frika e madhe nuk e zinte gjumi tanë natën. Gruaja e tij i tha: ‘O burri im, fli sikurse netët e tjera, sepse Allahu është Një dhe dyert e mëshirës dhe shpresës tek Allahu janë të shumta!’ Këto fjalë […]



DYNJAJA ËSHTË TRI DITË

Dynjaja është tri ditë: E djeshma; e jetuam dhe më nuk kthehet! E sotmja; e jetojmë dhe nuk vazhdon gjithmonë! E nesërmja; nuk e dimë se ku do të jemi! Andaj fal dhe mëshiro dhe leja krijesat Krijuesit, unë dhe ti dhe ata një ditë do të shkojnë dhe nuk do të mbetemi në dynja […]