TI A NUK I XHELOZON?!

Isha e ulur në klasë duke lexuar në libër, kur më erdhi mësuesja dhe e buzëqeshur më tha: A nuk i xhelozon?! – E lashë librin dhe e pyeta se pse?! Më tha: Gjithë ato vajza përreth teje, të parfymosura dhe me rroba të mira, apo më shkurtë të them, ato janë duke u kënaqur […]NUK ËSHTË NGA NE AI QË MASHTRON!!

Rrëfehet për një njeri të ndershëm se i porosiste punëtorët e vet që njerëzve tua paraqesin të metat e mallit nëse gjendeshin në të! Dhe një ditë nga ditët, erdhi një çifut në dyqan, dhe bleu një palë tesha që në to kishte mangësi, kurse pronari i dyqanit nuk ishte prezentë. Shitësi tha në vetvete: […]
150 MËNYRA SE SI TË SILLESH NDAJ NËNËS (1)

Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe shpëtimi i Tij qofshin mbi më të zgjedhurin e Pejgamberëve, të Dërguarin tonë Muhamed, mbi familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Allahu i Lartësuar të drejtën dhe detyrimet ndaj Tij si dhe ndaj prindërve e ka cituar në Kuran së bashku në shumë vende, […]MUSLIMANËT NË FRANCË

Një ditë hyri një fëmi në një nga xhamitë e Parisit dhe iu drejtua imamit të xhamisë dhe i tha se nëna ime më ka dërguar që të mësoj në institutin e juaj. Imami i tha fëmijës po ku është nëna jote se më duhet t’i marr nga ajo disa të dhëna. Fëmiu iu përgjigj […]KËTA PERSONA E MERITOJNË TË FALËNDEROHEN

Falënderim për atë që punon dhe ka profesion për t’u pasur zili dhe nuk e nxjerr në foto zyrën e tij dhe takimet që i realizon në të që mos t’ua thyen zemrën shokëve të pa punë. Falënderim për atë që e do gruan dhe asaj ia shpreh për çdo ditë atë dashuri pa mos […]VLERA E DITËS SË XHUMA

Dita e xhumasë është ajo ditë për të cilën Pejgamberi, sal-allahu alejhi ue selem, ka thënë: “Dita më e mirë që ka lindur dielli është dita e xhumasë”. Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Prej udhëzimit të Pejgamberit, sal-allahu alejhi ue selem, ishte madhërimi i kësaj dite, fisnikërimi i saj, dhe dallimi i saj me adhurime në krahasim me […]
Unë e dua nënën time, po ti?

Pas daljes tënde në këtë botë, prehet litari i kërthizës dhe mbetet përgjithmonë gjurma e saj në trupin tënd që ta kujtosh njeriun e saj, madhështinë e asaj e cila të ushqeu nga trupi i saj. O Zoti im, ngrite atë, shumëfishoja të mirat për shkak të mundimeve që ia shkaktova sa isha në trupin […]