GJËRAT E VOGLA GËZOJNË SHUMË!!

Gjëra shumë të vogla, mirëpo shumë të bukura.. Si thirrja e shokut, jo për diçka, po vetëm se të lajmëron se është përmalluar për ty! Premtimet e fëmijërisë mes shokëve, se ata nuk do t’i harrojnë asnjëherë! Si të qeshurit me vëllezërit e tu për gjëra që nuk kanë kuptim!! Apo si lutjet e nënës […]DHEU NGA XHENETI !

Mësuesi njërit nga nxënësve të vet i tha: Nuk do ta jap notën e plotë përderisa nuk më sjell dhe nga Xheneti!! Nxënësi i tha: Mësues, nëse ta sjelli a do ta marr notën e plotë?! Ia kthehu: Po! Nxënësi u kthye në shtëpi, dhe në ditën tjetër, mësuesit ia dërgoi një enë me dhe. […]TREGIM NGA SHEJHU

Shejh Muhamed Hasani thotë: Në njërën nga vizitat e mia në Gjermani, erdhi një motër gjermane të pranoje islamin. I thash: e nderuar, para se të shqiptosh shehadetin-dëshminë, dëëshiroj të të pyes: cili është shkaku i pranimit të islamit nga ana yte, derisa gjendja jonë e muslimanëve nuk e gëzon askënd? Me dha nje pergjigje […]DUA TË BËHEM SAHABIJ

Gjatë një ore mësimore, mësuesi pyet nxënësit: “Çka dëshironi të bëheni në të ardhmen?” Dëshirat e nxënësve ishin të ndryshme, disa thonin mjek, pilot, polic, inxhinier etj., përveç njërit prej tyre i cili tha një gjë të çuditshme ku të gjithë nxënësit qeshën. Tha: “Unë dua të bëhem Sahabij (shok i të Dërguarit)!” Mësuesi u çudit […]
TI A NUK I XHELOZON?!

Isha e ulur në klasë duke lexuar në libër, kur më erdhi mësuesja dhe e buzëqeshur më tha: A nuk i xhelozon?! – E lashë librin dhe e pyeta se pse?! Më tha: Gjithë ato vajza përreth teje, të parfymosura dhe me rroba të mira, apo më shkurtë të them, ato janë duke u kënaqur […]NUK ËSHTË NGA NE AI QË MASHTRON!!

Rrëfehet për një njeri të ndershëm se i porosiste punëtorët e vet që njerëzve tua paraqesin të metat e mallit nëse gjendeshin në të! Dhe një ditë nga ditët, erdhi një çifut në dyqan, dhe bleu një palë tesha që në to kishte mangësi, kurse pronari i dyqanit nuk ishte prezentë. Shitësi tha në vetvete: […]
150 MËNYRA SE SI TË SILLESH NDAJ NËNËS (1)

Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe shpëtimi i Tij qofshin mbi më të zgjedhurin e Pejgamberëve, të Dërguarin tonë Muhamed, mbi familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Allahu i Lartësuar të drejtën dhe detyrimet ndaj Tij si dhe ndaj prindërve e ka cituar në Kuran së bashku në shumë vende, […]MUSLIMANËT NË FRANCË

Një ditë hyri një fëmi në një nga xhamitë e Parisit dhe iu drejtua imamit të xhamisë dhe i tha se nëna ime më ka dërguar që të mësoj në institutin e juaj. Imami i tha fëmijës po ku është nëna jote se më duhet t’i marr nga ajo disa të dhëna. Fëmiu iu përgjigj […]