MADHËRIMI I CITATEVE SHERIATIKE

Allahu njerëzimit ia ligjësoi Islamin si fe dhe ligj. Me Islam njeriut ia garantoi përmirësimin e zemrave dhe trupave, ruajtjen e pasurive dhe shoqërive, në çdo kohë e vend, pa marrë parasysh gjuhën dhe racën e tyre. Për këtë shkak zbriti dispozita dhe caktoi dënime, e qartësoi të mirën dhe të keqen. Pasi që këto […]NGA DOBITË E NXËNIES PËRMENDËSH TË KURANIT!!

1. Mendjes i jep çiltërsi.  2. Memorien e forcon. 3. Jep qetësi dhe stabilitet shpirtëror. 4. Dhuron lumturi dhe gëzim të pa përshkruar. 5. E largon frikën, pikëllimin dhe depresionin. 6. Mbjell ndjenjën e vetëbesimit dhe e shton imanin. 7. Bie sebep në lehtësimin e sëmundjeve kronike, prej të cilave njeriu ka vështirësi. 8. Ndihmon […]LEXIMI I KURANIT

O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe përkujdesuni për librin e Allahut. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Pa dyshim, ata që lexojnë Librin e Allahut, falin namazin dhe japin fshehtazi apo haptazi nga ajo që u kemi dhënë Ne, mund të shpresojnë në një fitim që nuk do të humbasë”. Fatir 30. Othman ibën Afani, Allahu […]PËRQENDRIMI NË FE

Allahu, azze ue xhel, na njoftoi se Kuranin e zbriti për të përsiatur dhe për të vepruar me të: “Vallë, a nuk përsiatin ata për Kuranin apo i kanë zemrat të kyçura?!”. Muhamed 24. Prandaj, duke iu bazuar këtij ajeti Kuranor në vazhdim me lejen e Allahut do të përsiasim një ajet prej ajeteve të […]KËRKIMI I UDHËZIMIT ME KURAN

Me Kuran, armiqësia ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij, kthehet në dashuri ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij. Kurani është prej atyre gjërave që sjell lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër dhe i udhëzon mendjet drejt imanit dhe dashurisë ndaj Allahut e të Dërguarit të Tij, me të meditohet, studiohen argumentet […]MOS E HARRO KURANIN!!

Nëse gjen pluhur mbi Kuranin tënd qaj për vetveten. Ai që e len leximin e Kuranit tri ditë pa ndonjë arsye konsiderohet si njeri që e braktis Kuranin. Po ai që e braktis një javë, po ai që e braktis një muaj, apo gjysmë viti, si është gjendja e tij?! Si është gjendja e atij […]KJO FJALË KAQ HERË PËRMENDET NË KUR’AN

Fjala Allah është përmendur në Kur’an 2699 herë. Fjala Xhennet është përmendur në Kur’an 66 herë. Fjala Zjarr është përmendur në Kur’an 126 herë.  Fjala Tokë është përmendur në Kur’an 88 herë. Fjala Melaike është përmendur në Kur’an 68 herë. Fjala Shejtan është përmendur në Kur’an 68 herë.