PSE PIKËLLOHESH ?!

Risku yt .. është në Dorën e Allahut. Jeta jote .. është në Dorën e Allahut. Caktimi yt .. është në Dorën e Allahut. Atëherë pse të pikëllohesh?! Braktise pikëllimin dhe thuaj: Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li sheni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin (O i Gjallë përgjithmonë, O […]BUKURIA BURON NGA BRENDËSIA E SHPIRTIT

Njerëzve të mirë nuk ju ndryshohen vetitë edhe nëse ju ndryshohen gjendjet. Bujari mbetet bujar edhe nëse varfërohet. Falësi mbetet falës edhe nëse i bëhet padrejtësi. Disa fytyra mbeten të bukura edhe kur qortohen. E disa të tjera trishtuese edhe madje kur qeshen. Bukuria buron nga brendësia e shpirtrave dhe s’ka lidhje me pamjet e […]TË GJITHË IKIN

Të gjithë ikin, mirëpo, ndryshon shkaku i ikjes së tyre! Disa ikin kur ke nevojë për ta! Disa ikin kur ju përfundon interesi! Disa ikin kur për ty gjejnë zëvendësim! Disa ikin që ta vazhdojnë jetën pa ty! Disa ikin që të shkojnë tek Zoti i tyre! Të gjitha rrugët e ikjeve të tyre na […]KOHA NA BËRI TË NDRYSHOHEMI

Në jetën time, me kalimin e kohës, u ndryshuan disa pikëpamje. E kuptova se përvojat të mësojnë se kë ta duash dhe se situatat të mësojnë se kush të do. U binda se pas disa fytyrave qëndrojnë maska dhe se çdo buzëqeshje i ka një mijë kuptime. E mësova se pas çdo heshtjeje ka arsyetim […]BËHU NJERI QË LE GJURMË TË MIRË

Kur je i pastër në brendësi të shpirtit.. Allahu të jep dritë prej nga nuk e mendon. Dhe njerëzit do të duan edhe pse nuk i njeh. Dhe do të plotësohen dëshirat nga nuk ta merr mendja. Njeri me zemër të mirë është ai që e shpreson për të gjithë njerëzit të mirën. Mos harro […]