MBËSHTETU NË ALLAHUN, I FITON TË GJITHA!!

Kush mbështetet në pasurinë e tij, ajo i pakësohet! Kush mbështetet në pozitën e tij, ai nënçmohet! Kush mbështetet në mendjen e tij, në mendje çrregullohet! Kush mbështetet në diturin e tij, ai devijon! Kush mbështetet në njerëzit, ai mërzitet dhe lodhet! Kush mbështetet në Allahun, atij pasuria nuk i pakësohet, e as që nënçmohet, […]NDARJA E REALTË!!

Ndarja e realët: Nuk është ajo e udhëtimit! E as.. ajo e dashurisë! E as ndarja nga nëna, apo babai, apo vëllai, apo motra! E as ndarja nga shoku! E as madje vdekja nuk është ndarje, ngase do të tubohemi të gjithë së bashku në ahiret! Ndarje e realët është që njëri nga ne të […]NDJENJA TË SHKËLQYERA…

-Të marr abdes dhe të qëndroj para Allahut me përulësi dhe gjoks të hapur, duke u kënaqur me namaz. -Të eci me hixhabin tim të gjerë e mbuluar si margaritar, nuk më intereson tërheqja e shikimeve të njerëzve mbi mua, sepse kënaqësia e Allahut për mua është më e madhe. -Të vendos faqen time mbi […]ÇFARË MIKU DO TË ZGJEDHËSH?

Nëse e shpeshton leximin e Kuranit, atë ke për ta miqësuar. Nëse e shpeshton agjërimin, atë ke për ta miqësuar. Nëse e shpeshton sadakanë, atë ke për ta miqësuar. Nëse e shpeshton të përmendurit e Allahut, atë ke për ta miqësuar. Nëse kërkon dituri, atë ke për ta miqësuar. Nëse e shpeshton namazin e natës, […]RRËFIM DHE MËSIM

Tre shokë ecnin rrugës natën dhe panë një njeri që groponte në skaj të rrugës. I pari i tha të tjerëve: Shikoni.. ky njeri hap gropë në skaj të rrugës, patjetër ta kishte vrarë dikë dhe dëshiron që tash natën ta varros! Do ta gjuaj me gurë e ta mbyti në vend! I dyti tha: […]

MENDJEMADHËSIA DHE DËMI I SAJ

Mendjemadhësia është sëmundje e zemrës, dhe cilësi e ligë dhe e qortuar fortë. Sot plot nga njerëzit përshkruhen me këtë cilësi, nga e cila na paralajmëroi fortë Allahu dhe i Dërguari i Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Disa nga të parët tanë thanë: Gjynahu i parë i cili ju bë Allahut […]
KUSH JANË TË LUMTURIT?!

Të lumturit: janë ata që u preokupuan me vetveten, e jo me tjerët. U përkujdesën t’i pastrojnë zemrat e tyre, dhe t’i përmisojnë të metat e tyre. E llogaritën veten, para se të llogariten Ditën e Kiametit!! Të lumturit: janë ata që e njohën realitetin e jetës, dhe se ajo është vendkalim i përkohshëm, e […]