SI T’I SHLYEJ GJYNAHET E MIA!!

Në vazhdim do i cekim disa adhurime, të lehta dhe të përditshme, mirëpo me peshë të madhe, ngase ato i shlyejnë gjynahet dhe kjo padyshim është dhunti e madhe prej Allahut! 1. Shlyeji ato me këtë hadith: “Nuk ka njeri në tokë i cili thotë: “La ilahe il-lAllah, vAllahu ekber, ve la haule ve la […]
RRUGA E UDHËZIMIT

Allahu i dhuroi robërve të Tij shumë begati, e ndër begatitë më madhështore, është begatia e udhëzimit në këtë fe! Me meritat e Tij u udhëzuan të udhëzuarit, dhe me drejtësinë e Tij devijuan të devijuarit. Allahu thotë: “Disa Ai i ka udhëzuar në rrugë të drejtë, kurse disa të tjerë e kanë merituar humbjen“. Earaf 30. Udhëzimi […]MOMENTE QETËSIMI

Nëse të ka lodhur dunjaja, mos u dëshpëro. Pushimin do ta gjesh në durim, namaz e lutje. Vërtetë Allahu dëgjon zërin tënd kur ti i lutesh Atij. Askush nuk i kupton nevojat e tua, sikurse Ai i cili nuk ka nevojë për askënd. Andaj, parashtroi kërkesat e tua tek Allahu. Mos e prit lumturinë e […]SI U BË SHKAK ISTIGFARI PËR PUNËSIM?!

Kisha mbaruar universitetin, dhe i gjithë preokupimi im ishte se si të gjejë një punë dhe të përfitojë nga ajo. Hyra në internet dhe kërkova se si mund të gjeja punë dhe kërkova për shkaqet e shtimit të rrizkut. Gjeta një temë që fliste për istigfarin-kërkimfaljen dhe ndikimin e tij të madh në shtimin e rrizkut. […]MOS I HUMB SHPRESAT NË ALLAHUN

Ji i bindur në këto tri gjëra: Nuk është i mëshirshëm me ty askush si Allahu. Nuk e di brengën tënde askush më mirë se Allahu. Askush nuk mundet ta largon prej teje të keqen përveç Allahut. Andaj mbështetu në Allahun dhe kërko ndihmë prej Allahut. Nga arabishtja: Irfan JAHIUPAS VËSHTIRËSISË VJEN LEHTËSIMI

Mos u dëshpëro.. mos u pikëllo… mos u mërzit. Sepse e vështira do të largohet me lejen e Allahut. Ato momente dhe situata që të japin dhembje dhe gjoksin ta ngushtojnë dhe syrin ta lotojnë do të kalojnë me lejen e Allahut dhe pas tyre do të vijnë momentet e gëzimit me lejen e Allahut. […]
MBËSHTETU NË ALLAHUN, I FITON TË GJITHA!!

Kush mbështetet në pasurinë e tij, ajo i pakësohet! Kush mbështetet në pozitën e tij, ai nënçmohet! Kush mbështetet në mendjen e tij, në mendje çrregullohet! Kush mbështetet në diturin e tij, ai devijon! Kush mbështetet në njerëzit, ai mërzitet dhe lodhet! Kush mbështetet në Allahun, atij pasuria nuk i pakësohet, e as që nënçmohet, […]NDARJA E REALTË!!

Ndarja e realët: Nuk është ajo e udhëtimit! E as.. ajo e dashurisë! E as ndarja nga nëna, apo babai, apo vëllai, apo motra! E as ndarja nga shoku! E as madje vdekja nuk është ndarje, ngase do të tubohemi të gjithë së bashku në ahiret! Ndarje e realët është që njëri nga ne të […]