JETO ME ZEMËR QË E DO ÇDOKUSH !

1. Disa njerëz i duam, mirëpo nuk ju afrohemi; ata në largësi janë më të dashur, ata në largësi janë më të mrekullueshëm dhe ata në largësi janë më të shtrenjtë! 2. Jeta e disa njerëzve e tëra është udhëtim ndriçimi. I ndriçojnë ata që i kanë përreth, nganjëherë me ide, e nganjëherë me shprehje […]KATËR STINËT E VITIT !

Prindi vendosi që katër djemve të vet t’ua jep një mësim të mrekullueshëm në jetë, që ata, të mos gjykojnë me ngutësi dhe të mos jetë pikëpamja e tyre për jetën sipërfaqësore! Për këtë arsye i dërgoi në një vend të largët, ku në të ishte një pemë e madhe, dhe kërkoi nga ata që […]
SA I BUKUR QË ËSHTË MENDIMI I MIRË PËR ALLAHUN

– Një beduinit i thanë: Ti je i vdekur ?! U përgjigj: E pastaj për ku ?! Për tek Allahu – u përgjigjën. Beduini tha: Nuk kemi gjetur ndonjëherë mirësi përveçse prej Allahut … vallë a t’i frikohemi takimit me Allahun ! (Sa i bukur që është mendimi i mirë për Allahun) ————————–————————–———— – U […]VLERA E KËRKIM FALJES (ISTIGFARIT)

1. Është adhurim, me të cilin i afrohesh Allahut! 2. Është sebep për faljen e gjynaheve! Allahu thotë: “e u thashë: “Kërkoni falje nga Zoti juaj, i Cili është Falës i madh”. Nuh 10. 3. Është sebep për zbritjen e shiut! Allahu thotë: “që Ai t’ju dërgojë shi të bollshëm”. Nuh 11. 4. Është sebep […]