“MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË”

Kjo temë është një dëshirë e imja që mes një përmbledhje përsiatjesh ta komentoj hadithin që e transmeton Othman ibën Afani  radijallahu anhu  prej Pejgamberit, sal-allahu alejhi ue selem, ku thotë: “Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve” (Shënon Buhariu), duke kërkuar prej Allahut azze […]
Fakt shkencor: Pse gomarët shohin djajtë ndërsa gjelat e fushës shohin Engjëjt?

Profeti Muhamed (a.s) ka thënë: “Nëse dëgjon një gjel duke kënduar atëherë lute Zotin për begatitë e tij. Sepse ato (gjelat e fushës) shohin Engjëjt. Ndërsa kur dëgjoni një gomar duke pëllitur atëherë kërkoni mbrojtje nga Allahu i Madhëruar sepse ato (gomarët) shohin djajtë”. Të dëgjosh këtë thënie profetike, ka prej njerëzve që thonë: Besojmë […]KAMXHIKU I PEJGAMBERIT TË ALL-LLAHUT

Para disa kohësh doli nga shtypi libri “Mali i dritës” – “Brdo svjetlosti” nga Isnam Taljic. Është fjala për një roman që flet për sirën e Pejgamberit të fundit Muhammedit (s). Njëri nga rrëfimet më të mira mbi Pejgamberin (s) në gjuhën boshnjake. Libri është i shkruar me një gjuhë të thjeshtë, e kuptueshme për […]