NJË METODË E BUKUR PËR TA EDUKUAR FËMIJËN

– Kur fëmijën tënd e kreh, lajmëroje se atë e bën për shkak se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush ka flokë, le t’i nderojë (mirëmbajë) ato”. – Kur fëmijën tënd e parfymos, lajmëroje atë e bën se dëshiron që të shkosh rrugës së të Dërguarit […]FËMIJËT DALLOHEN ME SHTATË CILËSI !

Fëmijët dallohen nga të tjerët me shtatë cilësi: E para: Ata nuk mërziten për risk. E dyta: Kur sëmuren nuk shprehin pakënaqësi nga caktimi i Allahut. E treta: Zilia nuk gjen rrugë deri në zemrat e tyre. E katërta: Ata garojnë për në pajtim. E pesta: Ata hanë bashkërisht. E gjashta: Ata frikohen edhe nga […]KY ËSHTË DALLIMI MES HALLALLIT DHE HARAMIT

Nëna ime një ditë kur isha i vogël më tha: A mundesh ta shqiptosh fjalën “hallall”, dhe buzët e tua të mos mbyllen gjatë shqiptimit, po të vazhdojnë të mbeten të hapura?! E bëra dhe ia arrita ta shqiptoj pa mos i bashkuar buzët fare! Pastaj më tha: A mundesh ta shqiptosh fjalën “haram” dhe […]RREGULLA NË EDUKIMIN E FËMIJËVE TANË

1. Fëmija yt gënjen tepër: ti e llogarit ashpër. 2. Fëmija yt nuk posedon vetëbesim: ti nuk e inkurajon.3. Fëmija yt flet pak: ti nuk bisedon me të. 4. Fëmija yt vjedh: ti nuk ia ke mësuar artin e dhënies dhe flijimit. 5. Fëmija yt është frikacak: ti atë e mbron tepër. 6. Fëmija yt […]
PRINDI KËSHILLON TË BIRIN!!

Biri im: A e din se Xheneti fitohet pa të holla dhe Xhehenemi me të holla!! I biri i tha: E si ashtu prindi im?! Iu përgjigj: Xhehenemi fitohet me të  holla se, ai që luan bixhoz paguan! Dhe ai që pinë alkool paguan! Dhe  ai që e pinë duhanin paguan! Dhe ai që dëgjon […]