KËSHILLA E PRINDIT PËR TË BIRIN!!

Biri im!! Për t’u bërë mbret i respektuar në mesin e njerëzve, mos fol për gjërat para se të vërtetosh saktësinë e burimit!! Nëse të vjen ndokush me lajm, sigurohu dhe qartësoje lajmin, para se ta përhapësh! Ruaju nga thashethemet! Mos i beso çdo gjëje që flitet dhe gjysmës së asaj që shihet! Nëse Allahu […]TI DHE FËMIJA YT

Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngritu dhe falu, se përndryshe do të shkosh në Xhehenem … po thuaj: Eja falu me mua, të jemi së bashku në Xhenet. Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngritu rregulloje dhomën tënde, e cila i përngjan bërllokut … po thuaj: A ke nevojë për ndihmë në rregullimin e dhomës tënde, […]ADOPTIMI I FËMIJËVE

Dëshira për të pasur fëmijë dhe lënia e pasardhësve është një prirje e vetvetishme e krijuar te njeriu që daton prej ekzistimit të tij në këtë botë. Për këtë edhe orvatjet e njerëzimit që t’i tejkalojnë pengesat të cilat u pamundësojnë bashkëshortëve për të pasur fëmijë janë të shumta. Përderisa në të kaluarën edhe shkaqet […]

FËMIJËT TANË DHE NAMAZI

Fëmijët janë bukuria dhe shkëlqimi i kësaj bote, ndërsa ecja e tyre në rrugë të drejtë është dritë dhe kënaqësi e vërtet për sytë e prindërve. Për të qajtur është gjendja në xhamitë tona të cilat janë boshe pa prezencën e të rinjve. Të rralla janë ato xhami ku përveç pleqve falen edhe të rinj. […]
NJË METODË E BUKUR PËR TA EDUKUAR FËMIJËN

– Kur fëmijën tënd e kreh, lajmëroje se atë e bën për shkak se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush ka flokë, le t’i nderojë (mirëmbajë) ato”. – Kur fëmijën tënd e parfymos, lajmëroje atë e bën se dëshiron që të shkosh rrugës së të Dërguarit […]