LETËR ÇDO PRINDI

-Fëmiu yt gënjen shumë, sepse ti e llogaritë ashpër. – Fëmiu yt nuk ka besim në vete, sepse ti nuk e inkurajon. – Fëmiu yt flet dobët, sepse ti nuk komunikon shpesh me të. -Fëmiu yt vjedh, sepse ti nuk e ke edukuar të japë dhe shpenzojë. -Fëmiu yt frikacak, sepse ti e mbronë atë. […]MBARËSONI FËMIJËT TUAJ ME LUTJE

Fëmijët janë një prej begative më të mëdha që na i jep Allahu, subhane­hu ve teala. Na gëzojnë në fëmijëri dhe shpresojmë ndihmën tyre kur të rriten. I konsiderojmë vazhdimësi tonën tek të cilët dëshiromi t’i shohim virtytet tona dhe gëzohemi kur atyre u thuhet sa shumë i ngjan babës. Tek besimtarët kjo lumturi nuk plotë­sohet pa u […]

KËSHILLA E PRINDIT PËR TË BIRIN!!

Biri im!! Për t’u bërë mbret i respektuar në mesin e njerëzve, mos fol për gjërat para se të vërtetosh saktësinë e burimit!! Nëse të vjen ndokush me lajm, sigurohu dhe qartësoje lajmin, para se ta përhapësh! Ruaju nga thashethemet! Mos i beso çdo gjëje që flitet dhe gjysmës së asaj që shihet! Nëse Allahu […]TI DHE FËMIJA YT

Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngritu dhe falu, se përndryshe do të shkosh në Xhehenem … po thuaj: Eja falu me mua, të jemi së bashku në Xhenet. Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngritu rregulloje dhomën tënde, e cila i përngjan bërllokut … po thuaj: A ke nevojë për ndihmë në rregullimin e dhomës tënde, […]ADOPTIMI I FËMIJËVE

Dëshira për të pasur fëmijë dhe lënia e pasardhësve është një prirje e vetvetishme e krijuar te njeriu që daton prej ekzistimit të tij në këtë botë. Për këtë edhe orvatjet e njerëzimit që t’i tejkalojnë pengesat të cilat u pamundësojnë bashkëshortëve për të pasur fëmijë janë të shumta. Përderisa në të kaluarën edhe shkaqet […]

FËMIJËT TANË DHE NAMAZI

Fëmijët janë bukuria dhe shkëlqimi i kësaj bote, ndërsa ecja e tyre në rrugë të drejtë është dritë dhe kënaqësi e vërtet për sytë e prindërve. Për të qajtur është gjendja në xhamitë tona të cilat janë boshe pa prezencën e të rinjve. Të rralla janë ato xhami ku përveç pleqve falen edhe të rinj. […]