LETËR NGA BURRI I DASHUR!!

Gruaja ime, Patjetër ta dish se, gratë më të mira janë, të devotshmet e adhurueset: “Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i frikësohet më shumë Atij”. Huxhurat 13. Më beso se më e mira ndër gratë, nuk është ajo që ka bukuri, e as ajo që ka pasuri, e as ajo […]
SI TË JAPIN GRATË SADAKA!!

Gratë zakonisht janë edukatorët në shtëpi, dhe plot nga to, nuk punojnë dhe nuk kanë të ardhura mujore! Kur dëgjojnë për vlerën dhe mirësitë e sadakasë, ndjejnë dhembje, dhe shpresojnë, dhe thonë: Si të nxjerrim ne sadaka, kur s’kemi të holla?! Mbi të gjitha,  gratë janë të urdhëruara të nxjerrin sadaka me hadith të qartë, […]
KUSH ËSHTË “DEJUTH”??

Ai krenohet dhe lavdërohet me gruan e tij, dhe me bukurinë dhe stolitë e saj! Nuk e ruan dhe nuk e mbron nga sytë e burrave! Ajo del bashkërisht me burrin, e zbukuruar, e parfymosur, me rroba të tejdukshme, gjysmë e zhveshur, si të jetë mall, i cili prezantohet për shitje!! Rri së bashku me […]

GRUAJA E NDERSHME, SA BEGATI E MADHE!!

Ishte një njeri i varfër dhe e punonte një punë modeste. Një ditë nga ditët, papritmas i erdhi prindi i gruas, dhe i tha: “Ki frikë Allahun! Bliji gruas tënde pak bukë, dhe djathë, dhe fasule, dhe mos e tepro me mish! Ajo e ka tepruar në ngrënien e mishit, e yndyrës dhe pemëve!!”. Burri […]GRUAJA ËSHTË SI KËPUCA!!

Një ditë nga ditët një dijetar ishte ulur me një grup njerëzish. Në mexhlis u paraqitëm shumë tema, e ndër to, disa nga të pranishmit e paraqitën edhe temën e martesës dhe grave. Njëri nga ta tha: Gruaja është si këpuca.. burri mundet ta ndërron dhe ta zëvendëson, derisa ta gjen numrin e përshtatshëm për […]