Çka lejohet të shihet nga femra muslimane para martesës? A lejohet ta heqë shaminë që t’ia tregojë flokët atij që e kërkon dorën e saj?

Kur një musliman shpreh interesimin serioz për t’u martuar me një muslimane dhe do që ta kërkojë për nuse, atëherë ai e bën këtë në mënyrë legjitime, të përcaktuar me Kur’anin famëlartë dhe Sunnetin pejgamberik. Pas marrjes së informatave të nevojshme rreth vajzës, ai duhet ta shohë atë femër apo ta dërgojë ndonjërën nga gratë […]


BËJI KËTO RREGULLA LIGJ NË SHTËPI!!

Fëmijët janë kënaqësia e syve të prindërve të tyre, dhe mbi prindërit, bie përgjegjësia e edukimit të tyre. Projekti i edukimit është projekti më i rëndësishëm në jetën e prindërve! Në vazhdim do t’i sjellim disa rregulla, ku prindi, kishte qenë mirë që fëmijëve t’ua mëson, dhe t’ua bën ligj dhe rregull shtëpie: 1. Namazi […]
PREJ CILËSIVE SË GRUAS SË NDERSHME

Gruaja e ndershme është prej dhuntive të Allahut ndaj njeriut. Na ka sqaruar i dërguari yne Muhamedi alejhi selam se në cfarë baza duhet zgjedhur gruan. Na ka bërë me dije se ajo martohet për: pasuri, bukuri, prejardhje dhe fe. Në fund na ka sqaruar se ai që marton një femër për fenë e saj […]