KUSH ËSHTË “DEJUTH”??

Ai krenohet dhe lavdërohet me gruan e tij, dhe me bukurinë dhe stolitë e saj! Nuk e ruan dhe nuk e mbron nga sytë e burrave! Ajo del bashkërisht me burrin, e zbukuruar, e parfymosur, me rroba të tejdukshme, gjysmë e zhveshur, si të jetë mall, i cili prezantohet për shitje!! Rri së bashku me […]

GRUAJA E NDERSHME, SA BEGATI E MADHE!!

Ishte një njeri i varfër dhe e punonte një punë modeste. Një ditë nga ditët, papritmas i erdhi prindi i gruas, dhe i tha: “Ki frikë Allahun! Bliji gruas tënde pak bukë, dhe djathë, dhe fasule, dhe mos e tepro me mish! Ajo e ka tepruar në ngrënien e mishit, e yndyrës dhe pemëve!!”. Burri […]GRUAJA ËSHTË SI KËPUCA!!

Një ditë nga ditët një dijetar ishte ulur me një grup njerëzish. Në mexhlis u paraqitëm shumë tema, e ndër to, disa nga të pranishmit e paraqitën edhe temën e martesës dhe grave. Njëri nga ta tha: Gruaja është si këpuca.. burri mundet ta ndërron dhe ta zëvendëson, derisa ta gjen numrin e përshtatshëm për […]

EDUKIMI I VAJZAVE

Vajza në islam ka pozitë të lartë. Lindja e saj është gëzim i madh dhe përgëzim madhështor. Ajo edukon breza, ajo prodhon trima, ajo është simbol i turpit, ajo është adresa e nderit! Islami e lartësoi dhe e ngriti pozitën e vajzës në islam, dhe i kushtoi respekt të veçantë. Aisha, Allahu qoftë i kënaqur nga […]