XHORXHI, KURBAN BAJRAMI DHE VITI I RI 

Xhorxhi është një burrë i cili i ka mbushur të pesëdhjetat nga jeta e tij dhe jeton në Uashington me gruan, djalin dhe vajzën e tij. Kur u afrua muaji dhulhixhe, Xhorxhi së bashku me familjen e tij filluan t’i përcjellin lajmet se kur do të fillojë saktë dita e parë e dhulhixhes. Burri dëgjonte […]SFIDAT E MUSLIMANIT PRAKTIKANT

1-  Cila është dispozita për ndryshimin e emrit të një personi, i cili e pranon Islamin, dhe dëshiron ta ndryshojë emrin e vjetër që ai ka pasur me një emër të ri Islam, dhe a është ky ndryshim i emrit i detyrueshëm për të apo jo? Përgjigje: Falënderimi i takon vetëm Allahut dhe paqja e […]NDIKIMI I MEDIAVE NË TRURIN TONË!!

– Gjatë luftës së dytë botërore, Hitleri u habit nga fakti se tre oficer të tij e thyen urdhrin e tij, dhe vendosi t’i ndëshkon me një metodë të çuditshme. E mori secilin nga ta dhe e vendosi vetmas nëpër burgje. Në çdo burg lëshonte muzikë klasike dhe ata të prangosur i vendoste para një […]DHJETË DITËT E DHULHIXHES DHE RREGULLAT E KURBANIT

Vlera e 10 ditëve të Dhul-Hixhes  Allahu i Madhëruar në suren El-Fexhr betohet: “Pasha Agimin! Pasha dhjetë netët! Pasha çiftin dhe pasha tekun!”. Në komentim të këtyre ajeteve Ibn Abasi shpjegon: “Netët e përmendura në ajet janë netët e 10 ditëve të para të muajit Dhul-Hixhe, ndërsa çifti është dita e dhjetë, që është dita […]Gjeografia dhe kurani

Kurani është një libër i shenjtë i cili pasqyron udhëzimet e Allahut (Zotit) për njerëzimin nëpërmjet të dërguarit të Tij të fundit, Muhammedit a.s. Gjeografia është një shkencë që studion Tokën dhe i ka fillimet e veta që në lashtësi. Midis Kuranit dhe Gjeografisë ka një lidhje mjaft të ngushtë e cila pasqyrohet në shkrimet […]PISHTAR DHE NDRIÇUES

Kur Allahu e përshkroi hënën në Kuran tha: “një Hënë që ndriçon” (El-Furkan: 61), kurse kur e përshkroi diellin tha: “kandil (diell) të shndritshëm” (En-Nebe’: 13). Kurse kur e përshkroi Muhamedin, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, tha: “(të kemi çuar) si thirrës, që i fton njerëzit në rrugën e Allahut me urdhrin […]ÇFARË BËNI KUR SHKONI NË DET?

Është bërë traditë e shumë personave që gjatë verës të shkojnë në det, disa për peshkim e të tjerët për pushime (shëtitje), edhe pse ekzistojnë rregulla e dispozita konkrete për ata që synojnë detin. Ndokush nga padituria e shumëkush nga moskujdesja nuk i veprojnë ato. Nisur nga kjo kam vendosur që në këtë shkrim të […]
DHJETË NGJARJE NGA TË PARËT TANË!

Të flasësh rreth historisë e të parve tanë është diçka e cila tërheq shpirtrat, zbutë zemrat, si dhe është mësim për largëpamësit. Njeriu kur dëgjon rreth jetës së Profetëve (alejhimu salatu ve selam) mendon e thotë: Atyre u ndihmoi Allahu i Lartëmadhëruar me shpallje (vahj), mirëpo njerëzit për të cilët do të flasim nuk u […]THANË PËR MUZIKËN !!

Thanë: Muzika e zgjeron gjoksin. U përgjigjemi: “Kushdo që i kthen shpinën Këshillës Sime, do të ketë jetë të mjeruar dhe Ne, në Ditën e Kiametit, do ta ringjallim të verbër”. Taha 124. Thanë: Ne nuk ndikohemi nga muzika. U përgjigjemi: Muzika e rrit hipokrizinë në zemër, ashtu si e rrit uji barin. Thanë: Ne […]