VLERA E MUSLIMANIT

O ju musliman! Allahu e krijoi Ademin, alejhi selam, me duart e Veta, dhe i urdhëroi melekët t’i bien në sexhde Ademit. Të gjithë i ranë, përveç Iblisit, i cili refuzoi dhe u tregua kryeneç dhe mendjemadh. Me këtë vepër e meritoi të largohet nga mëshira e Allahut. Nga ligjet e Allahut në krijesat e […]

SI ËSHTË PROJEKTI YT I DITËS

I/e nderuar! Pyete veten tënde në këtë ditë (dhe çdo ditë tjetër që vjen): Cili është projekti yt i ditës? Në vazhdim po ua sjellim disa shembuj (projekte), se si mund ta kesh një ditë e dobishme: – Mëso përmendësh një sure (kaptinë) të Kur’anit apo disa ajete! – Mëso komentin e një ajeti apo […]
KËSHTU NA I DEVIJOJNË TERMET!!

Lufta në rrugë të Allahut.. terrorizëm! Kthimi në Kuran dhe Synet.. fondamentalizëm! Thirrja për ngritjen e shtetit islam.. ekstremizëm! Kapja për atë që ishin të parët tanë.. prapambeturi! Ryshfeti.. fisnikëri! Kamata.. interes! Punëtori që merr ryshfet.. i dobishëm dhe përfiton! I kapuri për fe..  i ngatërruar dhe me komplekse! Të zhveshurit dhe lakuriqësia.. modë bashkëkohore! […]
SHKAQET E RISKUT

Po të kishte qenë risku i njeriut në duart e njerëzve, sa padrejtësi dhe sa urrejtje dhe sa çorodi do u bënte! Pasha Allahun, nëse atyre ju lihej kjo çështje në dorë do t’i bënin padrejtësi njëri-tjetrit, dhe do ta urrenin njëri-tjetrin, madje do ta harronin njëri-tjetrin dhe do ta neglizhoni njëri-tjetrin! Allahut i takon […]
NDËSHKIMI I BESIMTARËVE

Prej traditës së Allahut në njerëzit është që forca të mos vjen vetëm se pas belas, dhe çdo herë që shtohet fatkeqësia, dhe ajo pritet me durim, dhe me kënaqësi, dhe me bindje, aq më afër është fitorja dhe fuqia: “Dhe, kur të dërguarit gati e humbën shpresën dhe menduan se do të shpalleshin gënjeshtarë, […]