Hixhameja nje Sunnet i harruar

Qka eshte Hixhameja? Hixhameja eshte nje procedure mjekesore ku permes largimit te gjakut ne pika te caktuara ne trupin e njeriut, varesisht prej semundjeve dhe probleme qe i ka individi, behet sherimi me lejen e Allahut. Nuk do te hy nga aspekti fetar se kemi derguar hadithe me pare ne faqen tone dhe do te […]ABDESI DHE ENERGJIA E NJERIUT

Allahu i Madhërishëm na ka shpallur se çdo gjë e ka krijuar nga uji: “. . . ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi . . .” (Enbija, 30). Ujin e përziu me dheun dhe krijoi baltën: “Ai është që ju krijoi nga balta . . .” (Enamë, 2). Dhe nga balta krijoi […]
Ç’ËSHTË ALKOOLI?!

– Alkooli është një nga pijet shumë dëmsjellëse për mendjen, trupin dhe shpirtin e njeriut. Ekzistojnë fakte dhe argumente, të cilat dëshmojnë se pasojat e alkoolit janë të shumta; si në aspektin psikik, fizik, shpirtëror, social, si dhe në atë ekonomik. – Alkooli arrin ta mpijë aftësinë e të menduarit të saktë. Mendjen e ke […]