KU ËSHTË FUQIA!!

Fuqia nuk është; në rritjen e zërit, në nënçmimin e tjetrit para njerëzve, në zënka dhe në qortimet e shpeshta, dhe në shfaqjen e kryelartësisë para tjetrit ngase ti e konsideron atë më të ulët se vetja! Po fuqia është; në mundësinë e të diskutuarit me qetësi, në respektimin e ndjenjave e të tjerëve, në […]


sheval

Vlera e agjërimit të gjashtë ditëve të shev-valit dhe disa çështje që lidhen me këto ditë

Pas përfundimit të muajit të begatshëm të Ramazanit muslimanit i përket të vazhdoje rrugën e tij në adhurim ndaj Allahut të Lartësuar. Ai e meriton padyshim adhurimin në çdo kohë dhe n’a ka obliguar me këtë. “” Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vije bindja e sigurtë (vdekja).”(Kur’an 15:99) Vazhdueshmëria në vepra të mira është […]


KOHA KUR PRANOHEN LUTJET

1. Në sexhde. 2. Pas uljes së fundit në namaz ( teshehudit të fundit ) dhe para daljes prej namazi ( para selamit ). 3. Pjesën e tretë apo të fundit të natës. 4. Mes ezanit dhe ikametit 5. Gjatë thirrjes së ezanit 6. Orët e fundit pas namazit të ikindisë, pra para namazit të […]