KUSH ËSHTË “DEJUTH”??

Ai krenohet dhe lavdërohet me gruan e tij, dhe me bukurinë dhe stolitë e saj! Nuk e ruan dhe nuk e mbron nga sytë e burrave! Ajo del bashkërisht me burrin, e zbukuruar, e parfymosur, me rroba të tejdukshme, gjysmë e zhveshur, si të jetë mall, i cili prezantohet për shitje!! Rri së bashku me […]
VLERA E MUSLIMANIT

O ju musliman! Allahu e krijoi Ademin, alejhi selam, me duart e Veta, dhe i urdhëroi melekët t’i bien në sexhde Ademit. Të gjithë i ranë, përveç Iblisit, i cili refuzoi dhe u tregua kryeneç dhe mendjemadh. Me këtë vepër e meritoi të largohet nga mëshira e Allahut. Nga ligjet e Allahut në krijesat e […]


TI A NUK I XHELOZON?!

Isha e ulur në klasë duke lexuar në libër, kur më erdhi mësuesja dhe e buzëqeshur më tha: A nuk i xhelozon?! – E lashë librin dhe e pyeta se pse?! Më tha: Gjithë ato vajza përreth teje, të parfymosura dhe me rroba të mira, apo më shkurtë të them, ato janë duke u kënaqur […]NUK ËSHTË NGA NE AI QË MASHTRON!!

Rrëfehet për një njeri të ndershëm se i porosiste punëtorët e vet që njerëzve tua paraqesin të metat e mallit nëse gjendeshin në të! Dhe një ditë nga ditët, erdhi një çifut në dyqan, dhe bleu një palë tesha që në to kishte mangësi, kurse pronari i dyqanit nuk ishte prezentë. Shitësi tha në vetvete: […]
150 MËNYRA SE SI TË SILLESH NDAJ NËNËS (1)

Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe shpëtimi i Tij qofshin mbi më të zgjedhurin e Pejgamberëve, të Dërguarin tonë Muhamed, mbi familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Allahu i Lartësuar të drejtën dhe detyrimet ndaj Tij si dhe ndaj prindërve e ka cituar në Kuran së bashku në shumë vende, […]